Kuca-promet - Jagodina - stovarište gradevinskig materijala rezana grada, izolacije, opekarije...
krovne pokrivke, šidel dimnjaci, betonska galanterija... betonski i siporex blok, kamen i mermer, cement, novimal ...
Kuća-promet, stovarište gradevinskog materijalaKatalog artikla - Kuća-prometStanoviInformacijeGalerija - Kuća-prometKuća-promet 035/244-570
krovne pokrivke, šidel dimnjaci, betonska galanterija...rezana grada, izolacije, opekarije...betonski i siporex blok, kamen i mermer, cement, novimal ...
Kuca-promet - Jagodina - stovarište gradevinskig materijala


Arhitektura i projektovanje
> Krovne pokrivke > Tegola - Šindra

Tegola bitumenska šindra sa nosećim slojem od staklenog vela je izrađena od oksidiranog bitumena, krojen na pravilne oblike. Gornja površina je od drobljenog minerala u boji, koja zašticuje bitumensku masu od mehaničkih uticaja i UV zračenja, a sa donje strane je delom kaširana silikonska folija, a delom posuta kvarcnim peskom.
Bitumenska šindra je proizvod pogodan za pokrivanje visokih krovova. Upotrebljiv je kod izvođenja novih krovova, ili kod obnove krovova sa ravnim pokrivačima. Idealni su kod krovnih konstrukcija sa ograničenom nosivošću. Sa bitumenskom šindrom može se lako rešiti pokrivanje i složenih oblika kovova, kao razčlanjeni i lučni krovova jer je savitljiv, lako i brzo se postavlja. Dozvoljeni nagib krova je kod pravougaonog i biber tipa 15-75, a kod heksagonalnog tipa 20-75.
Donja konstrukcija za pokrivanje sa širinom može da bude od drvene građevine ili od metala i treba da je dimenzionisan za opterećenja od vetra i snaga. Podloga mora biti stabilnai zakrivljiva a može se izraditi od dasaka, slojevitih ili OSB ploča. Na ovako pripremljenu podlogu šindru treba postaviti zajedno sa podložnim folijama, jer zajednički daju pokrivač sa jako dobrim karakteristikama koje ne propušta vodu, prašinu i vazduh. Podložnu foliju treba postaviti paralelno sa strehom, i ispod preklopa, sa skrivenim zakrivanjem je pričvrstiti za podlogu. Velčina preklopa kod nagiba krova od 15-22 je 15 cm, a kod strmijih krovova dovoljno je 10 cm. Preklopi treba da se pokrivaju u pravcu slivanja. Podložnu foliju treba spustiti 5 cm na opšav strehe i zalepiti hladnim lepkom za šindru. Produžeci podložnih folija po redovima ne smeju pasti u istu liniju. Preklope kod uvala treba izvesti paralelno sa linijom uvala.
Šindru treba pričvrstiti za podlogu sa ekserom za šindru ili sa pravougaonom spajalicom, za veće nagibe krovova od 60°, ako se zbog limarije ne može koristiti ekser, ako je temperatura pri izvođenju ispod +10 °C, ili ako postoji opasnost od oluje. Ukoliko se posle ugradnje u roku od nekoliko nedelja ne može očekivati da će od sunčeve toplote šindre da se zalepe (na primer kod izvođenja u jesen), treba koristiti grejanje ploča sa toplim vazduhom.
Kod krovova pokrivenih sa bitumenskom šindrom treba obezbediti provetravanje krova po standardu DIN 4108. Praktično ovo zanči uvođenje vazduha kod strehe, slobodnu cirkulaciju vazduha ispod pokrivača i slobodno izvođenje zagrejanog vazduha kod slemena. Ventilacija se može rešiti sa elementom za provetravanje slemenjače ili sa tačkastim ventilacijom između rogova. Tačkastu ventilaciju treba koristiti u slučajevima kada se sleme ne može zatvoriti sa elementom za provetravanje. Tačkastu ventilaciju treba postaviti blizu slemena, u drugom redu šindre, pričvrćivanjem sa vijacima iznad otvora koji odgovara veličini ventilacionog elementa. Šindre koje pokrivaju osnovnu ventilaconog elementa treba zalepiti za nju lepkom za šindru.


SmileSoft.Net © 2008

o nama
  |   katalog  |   stanovi  |   Informacije  |   galerija   |  kontakt